Project Description

Logorovanje

Nikad niste bili na logorovanju ili ste već iskusni kamper i redovito odlazite na logorovanje? Nema problema. Osmislili smo program od 3 dana za do 10 osoba. Vjerojatno niste ni sami sigurni da možete svladati vještine i znanja koje ćete naučiti kod nas. Logorovanje nudi edukaciju snalaženja u realnom vremenu i prostoru, upoznavanje flore i faune, korištenje vlastitih potencijala uz nadogradnju, pomaganje drugima u grupi, poštivanje prirode, hrana , smještaj. Cijeli paket podrazumijeva 2 voditelja 24 sata tokom 3 dana. Potrebno je samo ponijeti vreću za spavanje, te eventualno ljekove ako ih koristite. Logorovanje se odvija u ljetnim mjesecima.